Estudiants internacionals

UIC Barcelona acull estudiants internacionals d’arreu del món que decideixen cursar els estudis universitaris a Barcelona.

Aquestes persones tenen la possibilitat d’escollir els seus estudis entre totes les titulacions que s’ofereixen, a més de la possibilitat de perfeccionar l’espanyol i aprendre català.

La Universitat internacional de Catalunya té un sistema propi d’accés als seus centres i titulacions per a estudiants internacionals.

Els interessats a estudiar a UIC Barcelona han de seguir les instruccions següents:

 1. Emplenar la sol·licitud d’admissió a través d'Internet
  Sol·licitud d’Admissió
 2. Documentació necessària per accedir a les proves d’admissió
  Alumnes sense estudis universitaris
  Alumnes amb estudis universitaris no finalitzats
  Alumnes amb estudis universitaris finalitzats
 3. Proves d’admissió
  Els futurs alumnes que no siguin llicenciats o diplomats han de fer les proves d’admissió generals i la prova corresponent a cada grau:
   - Alumnes de la Unió Europea
   - Alumnes de fora la Unió Europea
  Als llicenciats o diplomats la Universitat els farà un estudi acadèmic i els candidats realitzaran una entrevista personal.
 4. Despeses de tramitació
 5. Reserva i matrícula
 6. Nivell d'espanyol
 7. Legalització de documents
 8. Homologació de documents
 9. Erasmus charter for higher education
 10. Erasmus Policy Statement