Innovació i empresa

Punt en què UIC Barcelona s'uneix a empreses i institucions per potenciar la innovació

En el marc del Pla Estratègic, UIC Barcelona treballa per potenciar la relació amb el món de la indústria i la transferència de coneixement.

La interacció amb les empreses que volen innovar conjuntament amb la Universitat es canalitza a través del Centre de Transferència del Coneixement i Valorització de la Recerca (CTC-VR) de UIC Barcelona.

El CTC-VR té la missió de facilitar la col·laboració entre els seus grups de recerca i les empreses o institucions de l'entorn per potenciar-ne la innovació, i dinamitzar l'orientació de les activitats d'R+D universitàries d’acord amb els interessos tecnològics de l'entorn social i econòmic.

UIC Barcelona forma part de la:

Càtedres

Les Càtedres d'Empresa són un instrument útil per formalitzar i realitzar acords duradors de col·laboració en un o diversos camps de coneixement, entre la universitat i les empreses o institucions del seu entorn.

Aules

Les Aules de Patrocini són una forma de col·laboració entre la universitat i una o diverses empreses o institucions.

Equipaments

Descobreix la sèrie de serveis que ofereix UIC Barcelona a través de la Clínica Universitària d'Odontologia (CUO), el Centre Integral de Simulació Avançada (CISA) i el Centre d'Anatomia i Dissecció (CAD)