La Recerca a UIC Barcelona

Des del seu naixement el 1997, la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) té com un dels seus objectius la recerca. Des de llavors, UIC Barcelona ha dut a terme el seu pla en recerca i transferència de coneixement, que li ha permès situar-se en un entorn competitiu comparable al d’altres universitats de característiques i dimensions similars.

 Actualment, té diferents grups de recerca en les àrees següents:

 1. Ciències Mèdiques i de la Salut
 2. Ciències Socials
 3. Humanitats
 4. Arquitectura

Des del naixement de UIC Barcelona fins ara, els indicadors de recerca dels grups de recerca han anat augmentant. Actualment podem resumir-los de la manera següent:

 • Publicacions (168 JCR-Science Edition, 25 JCR-Social Sciences Edition, 38 Scopus, 8 Arts Humanities Citation Index, 16 JCarthus Plus 2014, 4 ERIH-European Reference Index for Humanities, 13 Latindex).
 • 80 tesis llegides / 236 alumnes matriculats a l’escola de doctorat
 • 25 grups de recerca
 • 5 instituts de recerca
 • 15 càtedres
 • 4 aules
 • Projectes: 21 competitius i 57 no competitius
 • Investigadors: 295 docents i investigadors fixos, 227 docents i investigadors associats, i 17 docents i investigadors becaris.

En conseqüència, gràcies a la recerca, s’ha contribuït al desenvolupament de la ciència, la tecnologia i a la millora de la qualitat de vida.

Per dur a terme aquesta missió, UIC Barcelona té el suport del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), els ajuts dels quals estan destinats a projectes de les unitats de valoració i transferència del coneixement de les universitats.

"/